FAQ - Frågor och svar

Bibliotek - Finns det bibliotek på vuxenutbildningen?

Biblioteket finns på Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12 på plan 3. Det är till för vuxenutbildningens elever och personal. I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter och få hjälp med att söka information.

Du kan söka och reservera böcker via Stadsbibliotekets katalog på webben.

Distans - Vad är det?

Distansstudier är på gymnasial nivå och innebär att du måste ta ett stort eget ansvar för planering och genomförande av studierna.
Distansstudier kräver att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Du kan studera i din egen takt och välja mellan flera olika starter per år.

De flest prov görs på distans men stickprovskontroller görs bland distanselever och du får vara beredd på att du kan bli uttagen att göra ditt/dina slutprov fysiskt på plats i Borås.

På distans kan du studera
- de flesta teoretiska gymnasiekurser
- kurser inom vård och omsorg
- yrkesutbildningar inom handel och administration bl a

Kärnämneskurser kan du läsa på distans men med stöd från våra lärare.

Grundläggande vuxenutbildning - Vad är det?

Alla som saknar grundskolekompetens eller motsvarande kunskaper har rätt till grundläggande vuxenutbildning.
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar den nioåriga obligatoriska grundskolan.

Gymnasial vuxenutbildning - Vad är det?

Gymnasial vuxenutbildning är likvärdig med utbildning i ungdomsgymnasiet, men inte identisk.

Kärnämnen - Vilka är kärnämnen på grundläggande nivå?

Kärnämnen på grundläggande nivå är
- engelska
- matematik
- samhällskunskap
- svenska
- svenska som andraspråk

Kärnämnen - Vilka är kärnämnen på gymnasial nivå?

Gymnasiala kärnämnen är:
• Svenska 1 och 2
• Svenska som andraspråk 1 och 2
• Engelska 1
• Matematik 1
• Samhällskunskap 1
• Naturkunskap 1
• Religionskunskap 1

SFI - Vad är det?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska erbjuds svenskundervisning för invandrare.

Särvux - Vad är det?

Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har svårigheter med inlärning som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Test - Vad innebär test och nivåbedömning?

Testen (nivåbedömning) görs i Svenska och Svenska som andraspråk, Engelska och Matematik, för att eleven ska hamna i en grupp med lagom studienivå.

Du kan göra test om du
- inte har gått hos Vuxenutbildningen Borås men har ett SFI D-betyg.
- saknar SFI-betyg men tror dig ha goda kunskaper i svenska.
- söker en gymnasiekurs i svenska, engelska eller matematik och saknar betyg i föregående kurs.
- vill testa dina förkunskaper.

Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Alvis logo Alvis från Gotit