Information

Grundläggande utbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolan. Kurserna är för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning.

På grundläggande nivå kan du läsa in delar av grundskolan eller repetera något ämne.

Du kan kombinera grundläggande vuxenutbildning med kurser på gymnasial nivå.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit