Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare (Sfi) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

Du har rätt att studera Sfi i din hemkommun från och med 1 juli det år du fyller 16 år och inte har grundkunskaper i svenska och är folkbokförd i Sverige.

Du kan kombinera Sfi med kurser på grundläggande och/eller gymnasial nivå på vuxenutbildningen.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit