SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du uppge ett telefonnummer till en anhörig som vi kan kontakta vid nödfall.
Språk (obligatorisk)

Hjälp

Övriga språk


Kan du fler språk, ange dessa här.
Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Universitet eller högskoleutbildning

Hjälp

Har du en universitets- eller högskoleutbildning från ditt hemland? Välj i så fall inom vilket område.

Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

När vill du helst studera?

Arbete under studietiden (obligatorisk)
Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

Sfi-anmälan


Här kan du anmäla dig till svenskundervisning för invandrare. För mer information om hur Sfi bedrivs, läs på vår hemsida.

Efter anmälan kommer du via sms bli kallad till ett samtal hos studievägledare för en kartläggning av dina kunskaper. Har du inte uppgett något mobilnummer i din anmälan får du kallelsen via brev eller e-post.
Du måste delta i detta samtal innan du kan bli kallad till start på kursen.
Om du inte kan komma till samtalet på utsatt tid, om du behöver tolk eller om du byter mobilnummer, vänligen kontakta Sfi.
Om du uteblir ifrån samtalet utan att ha kontaktat Sfi kommer du bli borttagen ur kön och måste göra en ny anmälan.

Vill du veta mer om svenskundervisning för invandrare så besök vår hemsida, www.boras.se/sfi

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Du kan läsa här om hur Borås Stad hanterar dina personuppgifter 
 
Alvis logo Alvis från Gotit