Application form for Sfi courses

Personal information

Hjälp

If you want you can add a phone number to a next of kin (relative) whom we can contact in case of an emergency.
Languages (mandatory)

Hjälp

Do you know any other languages, specify them below.
Educational background from your home country (mandatory)
State the number of years for your educational background from your home county

Hjälp

What is your highest education that you have completed in your home contry?

University education

Hjälp

Do you have an university education from you home county? Then choose appropiate field.

Former level of studies in Swedish for immigrants (mandatory)

Hjälp

Which is your most recent level in Swedish for immigrants (SFI) that you have studied before?

Latest year for studies in Swedish for immigrants

Hjälp

Which is the latest year that you where in studies in Swedish for immigrants (SFI)? Choose a year only if you have studied SFI. State year in format YYYY, for example 2006.

Desired form of studies (mandatory)

Hjälp

When do you want to study?

Work during studies (mandatory)
Additions and comments

Hjälp

Do you have more information you wish to add to your application, add then here.

Certify information and send application (mandatory)

Choose your language

Hjälp

SFI registration


Here you can apply for a class in Swedish for Immigrants (SFI). For more information on Swedish for Immigrants please check our homepage.

After your application you are going to receive a text message invitation to meet a study counsellor for an evaluation of your skills. If you have not registered a mobile phone number with your application you are going to receive an invitation by mail or email.

You have to attend this meeting before you can start a course in SFI.

If you cannot attend the meeting at the appointed time, if you need an interpreter or if your mobile phone number changes, please contact SFI.

If you fail to attend this meeting without having contacted SFI in advance, you are going to lose your place in the waiting list and have to do a new application.

For more information on our courses in Swedish for Immigrants visit our homepage: www.boras.se/sfi

Information on the processing of personal data

De uppgifter du lämnar i din ansökan registreras och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna registreras och hanteras i Vuxenutbildningens studerandehanteringssystem. Hanteringen är nödvändig för att vi ska kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt. Vi hämtar din adress från folkbokföringsregistret. (De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på.) Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Vuxenutbildningen kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.
 

Din ansökan är en offentlig handling

När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Vuxenutbildningen innan du skickar in en ansökan.
 

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få information om: a) vilka uppgifter om dig vi behandlar, b) varifrån dessa uppgifter har hämtats, c) ändamålen med behandlingen, och d) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Begäran om denna information ska göras skriftligen hos den personuppgiftsansvarige i din kommun och vara undertecknad av dig själv. Om du upptäcker att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, har du rätt att få dessa korrigerade.
 

Personuppgiftsombud

Vuxenutbildningen i din kommun kan ha ett personuppgiftsombud, som har till uppgift att hjälpa dig med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter. För att begära information om de uppgifter vi behandlar om dig, eller för att komma i kontakt med personuppgiftsombudet, ska du använda adressen längst ner på sidan.

Du kan läsa här om hur Borås Stad hanterar dina personuppgifter 
 
Alvis logo Alvis från Gotit